Gå til indhold

Blod og plasma

Behandlingsvejledninger

  • Antistof (immunoglobuliner)
  • Blodmangel (anæmi)
  • Stamcelletransplantation (HSCT)
  • Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)
  • Blødersygdom (hæmofili)


Antistof (immunoglobuliner)

Primære immundefekter

Sekundære immundefekter

Guillain-Barré syndrom

Immun thrombocytopeni

Kawasaki syndrom

Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati og multifokal motorisk neuropati


Blodmangel (anæmi)

Knoglemarvssvigt

OBS: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for brug af Erythropoietin Stimulerende Lægemidler (ESA) ved kroniske hæmatologiske lidelser karakteriserede ved knoglemarvssvigt, vers. 1.2, gældende fra 1. marts 2018 kan findes på www.medicinrådet.dk

Kroniske myeloide neoplasier - jernkelerende lægemidler

Nyreinsufficiente patienter

OBS: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for medicinsk parenteral behandling af anæmi hos nyreinsufficiente patienter, vers. 1.2, gældende fra 1. marts 2018 kan findes på www.medicinrådet.dk

Stamcelletransplantation (HSCT)

HSCT


Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

Primær og sekundær neutropeni

Profylaktisk reduktion i varighed af neutropeni

Stamcellemobilisering

Blødersygdom (hæmofili)

ARKIV: Tidligere behandlingsvejledninger vedr. blod og plasma