Gå til indhold

RADS

RADS sikrer ensartet anvendelse af dyr medicin på landets sygehuse

 

 

RADS skal sikre, at patienter tilbydes lige adgang til behandling med dyr sygehusmedicin under hensyntagen til rationel farmakoterapi, samt at der skabes et fælles fagligt nationalt grundlag for anvendelse af dyr sygehusmedicin.

RADS kan desuden påtage sig opgaver og udarbejde fælles regionale behandlingsvejledninger på områder, der ikke er kendetegnet ved anvendelse af dyr sygehusmedicin.

Med det fælles beslutningsgrundlag skabes der samtidig potentiale for at opnå bedre indkøbspriser gennem udbud af medicin gennem Amgros, som indkøber sygehusmedicin til regionerne.

Rådgivningsstrukturen omfatter:

  • Medicin, som udgør en væsentlig udgiftspost for sygehusene
  • Medicin, som er kendetegnet ved en stærk udgiftsvækst
  • Ny medicin med stort udgiftspotentiale
  • Områder, hvor der kan opnås bedre kvalitet i anvendelsen, og hvor der vurderes at være behov for at opnå fælles regional konsensus

RADS er sammensat med repræsentanter fra: Regionerne, Sundhedsstyrelsen, Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi, Danske Patienter, Amgros og Danske Regioner. RADS blev etableret af Danske Regioner i oktober 2009.

RADS nedsætter fagudvalg med eksperter, som har til opgave at skabe konsensus om valg af medicin gennem udarbejdelse af fælles behandlingsvejledninger.

1. Generel information om RADS

RADS Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin - kort og godt
The Danish Council for the Use of Expensive Hospital Medicines - in brief

2. Rådets sammensætning og kommissorium

Medlemmer af Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)
Kommissorium for Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS)

3. Forretningsorden

Forretningsorden for RADS

4. Habilitet i fagudvalg under RADS

Notat om habilitet i fagudvalg under RADS

5. Vurdering af habilitet samt habilitetserklæringer

Formand, Cheflæge, Jørgen Schøler Kristensen
Næstformand, Sygehusdirektør, Henrik Villadsen
Centerchef, Carl-Otto Gøtzsche
Vicedirektør, Claus Brøckner Nielsen
Overlæge, Birgitte Klindt Poulsen
Konstitueret centerchef, dr. med. Ulrik Tarp
Direktør, Kim Brixen
Overlæge, ph.d. Per Damkier
Vicedirektør, Steen Werner Hansen
Sygehusapoteker, Lars Nielsen
Vicedirektør, Knut Borch-Johnsen
Sygehusapoteker, Inger Bjeldbak-Olesen
Kontorchef, Tommy Kjelsgaard
Adm. direktør Flemming Sonne
Enhedschef, Overlæge, Søren Brostrøm
Ledende overlæge, Hanne Rolighed Christensen
Direktør, Leif Vestergaard Pedersen

6. Anvendelse af GRADE i RADS fagudvalg

Anvendelse af GRADE i RADS fagudvalg

7. RADS indfører hurtigere vurdering af nye lægemidler

RADS indfører hurtigere vurdering af nye lægemidler

8. Beskrivelse af forholdet mellem Amgros og RADS

Beskrivelse af forholdet mellem Amgros og RADS

9. Kommende møder i RADS Rådet

Den 1. januar 2017 overtog Medicinrådet RADS' opgaver.

10. Referater af tidligere RADS Råds møder

Referat fra 28. møde onsdag den 30. november samt torsdag den 1. december 2016
Referat fra 27. møde onsdag den 28. september 2016
Referat fra 26. møde onsdag den 8. juni 2016

Referat fra 25. møde onsdag den 6. april 2016
Referat fra 24. møde onsdag den 27. januar 2016
Referat fra 23. møde onsdag den 11. november 2015
Referat fra 22. møde mandag den 7. september 2015
Referat fra 21. møde onsdag den 3. juni 2015
Referat fra 20. møde onsdag den 15. april 2015
Referat fra 19. møde mandag den 19. januar 2015
Referat fra 18. møde torsdag den 27. november 2014
Referat fra 17. møde torsdag den 2. oktober 2014
Referat fra 16. møde torsdag den 8. maj 2014
Referat fra 15. møde torsdag den 30. januar 2014
Referat fra 14. møde tirsdag den 12. november 2013
Referat fra 13. møde torsdag den 1. oktober 2013
Referat fra 12. møde torsdag den 20. juni 2013
Referat fra 11. møde torsdag den 25. april 2013
Referat fra 10. møde torsdag den 24. januar 2013
Referat fra 9. møde tirsdag den 30. oktober 2012
Referat fra 8. møde tirsdag den 8. maj 2012
Referat fra 7. møde onsdag den 27. januar 2012
Referat fra 6. møde onsdag den 9. november 2011
Referat fra 5. møde torsdag den 12. maj 2011
Referat fra 4. møde torsdag d. 20 januar 2011
Referat fra 3. møde torsdag den 9. september 2010
Referat fra 2. møde torsdag den 3. juni 2010
Referat fra 1. møde mandag den 11. januar 2010