Gå til indhold
Januar 2017

Medicinrådet har overtaget RADS' opgaver

Fra 1. januar 2017 har Medicinrådet overtaget RADS' opgaver og fagudvalgene under RADS.

BEMÆRK

Her kan du finde vejledninger og rekommandationer, der kan være forældede, og som ikke er opdaterede. Der tages derfor forbehold for, at der kan være nye retningslinjer/ny evidens på området. Se eventuelle opdaterede vejledninger og rekommandationer på Medicinrådets hjemmeside (www.medicinraadet.dk).

Kontakt:

Medicinrådet
Dampfærgevej 27-29
2100 København Ø
Telefon 21 34 24 86
medicinraadet@medicinraadet.dk
www.medicinraadet.dk

Vælg

Patientforeninger

Når Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) udarbejder behandlingsvejledninger inddrages patientforeningerne i arbejdet

Danske Patienter har en repræsentant i RADS. Derudover inddrages relevante patientforeninger i udarbejdelsen af RADS' behandlingsvejledninger.

Se retningslinjer for inddragelse af patientforeninger

Vælg

Monitoreringsrapporter