Januar 2017

Medicinrådet har overtaget RADS' opgaver

check-udvalg.png
Vælg

Patientforeninger

Når Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) udarbejder behandlingsvejledninger inddrages patientforeningerne i arbejdet

Danske Patienter har en repræsentant i RADS. Derudover inddrages relevante patientforeninger i udarbejdelsen af RADS' behandlingsvejledninger.

Se retningslinjer for inddragelse af patientforeninger

Vælg

Monitoreringsrapporter