Gå til indhold

RADS nedsætter fagudvalg

Fagudvalg udarbejder udkast til behandlingsvejledninger, og disse godkendes af RADS Rådet

Her findes informationer om de enkelte fagudvalgs sammensætninger, kommissorier og medlemmernes habilitetserklæringer.

Det enkelte terapiområde kan være varetaget af flere fagudvalg. 

Medlemmer af fagudvalgene er forpligtet til løbende at gøre sekretariatet opmærksom på, hvis der sker ændringer i deres forhold, der betyder, at deres habilitetserklæring på hjemmesiden ikke længere er retvisende.

Derudover beder sekretariatet alle medlemmerne, én gang årligt, om enten at indsende opdaterede habilitetserklæringer, eller skriftligt bekræfte over for sekretariatet, at der ikke er sket ændringer, siden de sidst udfyldte erklæringerne.

RADS besluttede tilbage i april 2013, at det ikke er muligt både at være formand for et fagudvalg under RADS, og samtidig sidde i en virksomheds advisory board.

Vælg

Fagudvalg

dækker

 • Antistof (immunoglobuliner)
 • Blodmangel (anæmi)
 • Blødersygdom (hæmofili)
 • Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)


Antistof (immunoglobuliner)


Blodmangel (anæmi)


Blødersygdom (hæmofili)

Stimulation af dannelse af hvide blodlegemer (G-CSF)

 

dækker

Børnegigt (biologiske lægemidler - reumatologi)

 • Kronisk leddegigt (biologiske lægemidler - reumatologi)
 • Psoriasisgigt (biologiske lægemidler - reumatologi)
 • Rygsøjlegigt (biologiske lægemidler - reumatologi)
 • Gigt (2. generations immunmodulerende lægemidler)
 • Gigt (2. generations immunmodulerende lægemidler)

Gigt (2. generations immunmodulerende lægemidler)

dækker

 • Blodpropforebyggende behandling (antitrombotisk behandling)
 • Blodpropper ved knæ- og hoftekirurgi (tromboseprofylakse ved ortopædkirurgi)
 • Forhøjet blodtryk i lungearterier (pulmonal arteriel hypertension)
 • Forhøjet kolesterol  (hyperlipidæmi)


Blodpropforebyggende behandling (antitrombotisk behandling)

Blodpropper ved knæ- og hoftekirurgi (tromboseprofylakse ved ortopædkirurgi)

Forhøjet blodtryk i lungearterier (pulmonal arteriel hypertension)

Forhøjet kolesterol (hyperlipidæmi)

dækker

 • Psoriasis og psoriasis artropati
 • Kronisk nældefeber (Urtikaria)
 • Svedkirtelbetændelse (Hidrosadenitis)

Psoriasis og psoriasis artropati

Kronisk nældefeber (Urtikaria)

Svedkirtelbetændelse (Hidrosadenitis)

dækker

 • Antibiotika
 • Leverbetændelse (hepatitis)
 • HIV/AIDS
 • Svamp (systemisk antimykotika)

Antibiotika

 Leverbetændelse (hepatitis)

HIV/AIDS

Svamp (systemiske antimykotika)

dækker:

 • Behandling af metastaser (SRE)
 • Brystkræft - Anti HER2
 • Brystkræft - Aromatasehæmmere
 • Blodkræft (kronisk lymfatisk leukæmi - CLL)
 • Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)
 • Blodkræft (ET og PV)
 • Lungekræft (ikke-småcellet lungekræft) (NSCLC)
 • Knoglemarvskræft (myelomatose)
 • Modermærkekræft (metastaserende malignt melanom)
 • Nyrekræft (metastaserende nyrekræft)
 • Prostatakræft
 • Tyk - og endetarmskræft (kolorektalkræft)
 • Neuroendokrine tumorer (kræft i kirtelceller)

Behandling af metastaser (SRE)

Brystkræft - Anti HER2

Brystkræft - Aromatasehæmmere

Blodkræft (kronisk lymfatisk leukæmi - CLL)

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi - CML)

Blodkræft (Essentiel trombocytose (ET) og polycythæmia vera (PV))

Lungekræft (ikke-småcellet lungekræft) (NSCLC)

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Modermærkekræft (metastaserende malignt melanom)

Nyrekræft (metastaserende nyrekræft)

Prostatakræft - 3 fagudvalg, se nedenfor

Metastaserende kastrationsresistent prostatakræft

Endokrin behandling af prostatakræft

Medicinsk behandling af prostatakræft (nyt samlet fagudvalg)

Tyk - og endetarmskræft (kolorektalkræft)

Neuroendokrine tumorer (kræft i kirtelceller)

dækker

Biologiske lægemidler - gastroenterologi

dækker

 • Multipel sklerose - sygdomsmodificerende behandling
 • Multipel sklerose - symptomlindrende behandling

Multipel sklerose - sygdomsmodificerende behandling

Multipel sklerose - symptomlindrende behandling

 

dækker

Røntgenkontraststoffer

dækker

 • Akromegali (kæmpevækst)
 • Væksthormon

Akromegali (revurdering)

Væksthormon 

dækker

 • Aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD)
 • Diabetisk maculaødem (DME)
 • Retinal veneokklusion (RVO)

Øjensygdomme