Gå til indhold

Kræft

Behandlingsvejledninger

 

 • Behandling af metastaser (SRE/behandling af metastaser med KnAR)
 • Brystkræft (anti-HER 2 /aromatasehæmmere)
 • Blodkræft (kronisk lymfatisk leukæmi)
 • Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi)
 • Lungekræft (ikke-småcellet lungekræft)
 • Knoglemarvskræft (myelomatose)
 • Modermærkekræft (metastaserende malignt melanom)
 • Nyrekræft (metastaserende nyrekræft)
 • Prostatakræft (metastatisk kastrationsresistent prostatakræft / endokrin behandling af prostatakræft)
 • Tyk- og endetarmskræft (kolorektalkræft)
 • Neuroendokrine tumorer

 Behandling af metastaser (SRE/behandling af metastaser med KnAR)

Brystkræft (anti-HER 2) /aromatasehæmmere)

Brystkræft (aromatasehæmmere)

OBS: Medicinrådet har den 13. marts 2019 besluttet ikke at vedligeholde denne lægemiddelrekommandation 

Blodkræft (kronisk lymfatisk leukæmi)

Blodkræft (kronisk myeloid leukæmi)

Lungekræft (ikke-småcellet lungekræft)

Knoglemarvskræft (myelomatose)

Modermærkekræft (metastaserende malignt melanom)

Nyrekræft (metastaserende nyrekræft)

Prostatakræft (metastatisk kastrationsresistent prostatakræft/endokrin behandling af prostatakræft)

Kemoterapi i tidlig kastrationssensitiv fase

Endokrin behandling af prostatakræft

Tyk- og endetarmskræft (kolorektalkræft)

Neuroendokrine tumorer 

 Arkiv: Tidligere behandlingsvejledninger vedr. kræft